Presunúť na hlavný obsah

Minerálny prameň

Minerálny prameň Vajcovka v Ochodnici

V hornej časti obce vyviera Ochodnický minerálny prameň "Vajcovka", ktorý bol vyhlásený za chránený prírodný výtvor. Prameň sa nachádza v oplotenom areáli vzdialenom cca 15m od potoka. Výmera chráneného územia je 0,0158ha. Ide o upravený prameň mineralizovanej marinogénnej vody nátriovo - chloridového chemického zloženia s obsahom sirovodíka. Jedná sa o charakteristický jav flyšového pásma. Ochranné pásmo má výmeru 0,1866ha.

Mapa