Presunúť na hlavný obsah

Centrum voľného času

Centrum voľného času (CVČ) v obci Ochodnica venuje pozornosť procesu výchovy detí a mládeže v čase mimo vyučovania. CVČ je prístupné deťom a mládeži od 5 – 15 rokov prevažne z MŠ a ZŠ Ochodnica. Svoju históriu začalo písať vo februári 2009, ako novo vzniknuté centrum. Centrum voľného času sa nachádza v obci Ochodnica, sídlo má na Obecnom úrade, Ochodnica 121. Od 1. marca 2012 došlo k zmene riaditeľa CVČ Ľuboša Gavlasa (1.9.2009-28.2.2012). Od 1.marca 2012 poveril starosta obce Ochodnica vedením CVČ Mgr. Alenu Falátovú. Sídlo riaditeľky CVČ je v elokovanom pracovisku, Základná škola, Hlavná č. 19.

V CVČ Ochodnica sa uskutočňujú aktivity v týchto rovinách:

  • pravidelná záujmová činnosť rôzneho zamerania (záujmové krúžky)
  • príležitostná záujmová činnosť, ktorá  spočíva v organizovaní  súťaží,  prehliadok, sústredení, výletov, výstav a pod.
  • Rekreačno – prázdninová činnosť

CVČ Ochodnica má tieto elokované pracoviská:

Veľkosť a vybavenie zariadenia:
Kapacita detí v ŠZ: cca 300 detí.

Účelové miestnosti na záujmové aktivity:
jazyková učebňa, počítačová  učebňa, ihrisko-umelá tráva, ihrisko TJ Kysučan Ochodnica, Požiarna zbrojnica, Sociálne zariadenie a šatňa pre členov ZÚ.

Materiálno-technické vybavenie zodpovedá dĺžke prevádzky zariadenia a finančným možnostiam. Prevažná väčšina záujmovej činnosti sa uskutočňuje v priestoroch areálu ZŠ. Areál školy je otvorený a prístupný verejnosti. Do areálu patrí ihrisko-umelá tráva, ovocný sad, park s fontánou, trieda v prírode. Škola je situovaná do krásneho prostredia plného zelene, mimo frekventovanej hlavnej cesty, čo je veľkou výhodou. V blízkosti je železničná a autobusová zastávka, čo je  výhodou pre žiakov zo susednej obce Dunajov a Kysucký Lieskovec. Demografický vývoj SR už niekoľko rokov zaznamenáva postupný pokles počtu novonarodených detí, čo sa odráža aj na počte žiakov našej ZŠ –členov CVČ. Tento fakt nepriaznivo ovplyvňuje financovanie CVČ a celkovú činnosť.

Zoznam krúžkov v CVČ Ochodnica

Názov krúžku Vedúci krúžku
DFS Kýčerka Mgr. Eva Obročníková
Šikovné ruky Mgr. Katarína Gocoliaková
Spoločenské hry Mgr. Jaroslava Binderová
Slovenčiny sa nebojíme Mgr. Irena Nižníková
Mladý matematik Mgr. Jana Marčaníková
Mažoretky 1.,2. Mgr. Zuzana Cibuľová
Mažoretky 3. Juliána Olejková
Florbal Firas Boutani
Plávanie Mgr. Alena Falátová
Futbal 1 - ml.žiaci Richard Piják
Futbal 2 - st.žiaci Róbert Marčan

Bližšie informácie nájdete na web stránke http://cvc.ochodnica.sk