Presunúť na hlavný obsah

Cintorín

Vyhľadávanie hrobných miest

Mapa cintorínu

Rekonštrukcie pomníkov

Žiadame občanov, ktorí rekonštruujú svoje pomníky, aby tieto rekonštrukcie nahlásili na Obecnom úrade. Nakoľko sa pri rekonštrukciách poškodzujú susedné pomníky. Uvedené opatrenie je nevyhnutné najmä z toho dôvodu, aby nevznikali zbytočné nedorozumenia medzi vlastníkmi pomníkov.

Cenník cintorínskych služieb

Pohrebníctvo ANNA, Čadca
Horná 113, Čadca, oranžová budova vedľa redakcii Kysuce
Palárikova 2747, žltá budova pri nemocnici, Čadca
Tel.: 0908 818 455, 0915 823 986

Výkop hrobu Letné obdobie Zimné obdobie
Štandardný 79 € 114 €
Prehĺbený 107 € 147 €
Detský 36 € 55 €

 

Názov Výška poplatku
Drevené debnenie (zloženie dreveného debnenia na uloženie zeminy) 45 €
Uloženie zeminy - krycia plachta (bez dreveného debnenia) 15 €
Krycia plachta 8 €
Obsekávanie základov 16 €
Obsekávanie základov (kameň, starý rám, betón) 21€
Montáž priečky 13 €
Demontáž priečky 13 €
Sťažený výkop (odstránenie betónu) 37 €
Sťažený výkop (odstránenie kameňa - použitie zbíjacieho zariadenia) 48 €
Sťažený výkop (odstránenie vody - použitie čerpadla) 18 €
Demontáž krycej dosky 14 €
Montáž krycej dosky 14 €
Uloženie urnovej schránky 33 €
Uloženie ostatkov ľudských tiel - kostrový nález 35 €
Exhumácia ľudských tiel (pred uplynutím tlecej doby) podľa zákona a dohody s objednávateľom, podľa doby pochovania a rozkladu telesných pozostatkov  
Prenos, spúšťanie 48 €
Dekorácia hrobu (satén) 18,40 €
Prenájom chladiaceho zariadenia (každý začatý deň) 12,80 €

Pohrebníctvo ANNA vykonáva kompletné pohrebné a cintorínske služby.

Cieľom je poskytnutie nadštandardných služieb občanom obce Ochodnica, skvalitnenie služieb a vybudovanie moderného areálu cintorína. Pohrebníctvo ANNA ponúka pomoc v ťažkej chvíli.

Ponúkame:

  • vybavenie úmrtnej matriky
  • výkopové práce
  • úpravu a prevoz zosnulého
  • spúšťanie do jamy
  • zabezpečenie vencov a kompletnej kvetinovej výzdoby
  • cenová prístupnosť
  • široký výber služieb podľa priania pozostalých