Presunúť na hlavný obsah

Pracovné stretnutie k výstavbe cyklotrasy

-

Dňa 06.05.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vo veci výstavby cyklotrasy Dunajov - Žilina. Zúčastnili sa starostovia z Ochodnice, Rudiny, Rudinky, Kysuckého Lieskovca a ŽSK – odbor dopravy.

Zástupca ŽSK Ing. Peter Mráz informoval prítomných účastníkov o aktuálnej situácií s plánom výstavby cyklotrasy na úseku Dunajov – Žilina.

V termíne do 24.5.2019 sa predpokladá vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa štúdie. Meškanie tejto štúdie o cca. 2 mesiace bolo spôsobené tým, že ŽSK chcel vyčleniť úsek cyklotrasy Žilina – Brodno a urýchliť tak proces projektovania a vybavovania príslušných povolení z dôvodu možného využitia ešte voľných finančných prostriedkov v operačnom programe IROP (Integrovaný regionálny operačný program). Po viacerých rokovaniach s NDS a ŽSR, však nie je možné tento proces urýchliť, nakoľko tieto subjekty pripravujú v spomínanom úseku svoje investičné akcie, ktoré sú z časti v kolízii s cyklotrasou v dvoch úsekoch medzi Žilinou a Brodnom.

Primátor mesta Kysucké Nové Mesto Ing. Marián Mihalda navrhol iniciovať pracovné stretnutie zástupcov združenia obcí s predsedníčkou ŽSK, s cieľom doriešiť financovanie projektovej dokumentácie.