Presunúť na hlavný obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

 • Ing. Milan Mizera
 • Ján Tarana
 • Anna Ďuratná
 • Martin Kuchta
 • Karol Šamaj
 • Martin Turčák
 • Mgr. Jaroslav Tarana

Obvody poslancov obecného zastupiteľstva

Obvod číslo 1

 • za Vrchom po Bertu Marčanovú, pri mlyne, u Letka, okolie Chaty Štart, od Vladimíra Radolského po Gocoliaka
 • č. d. 1-58, 171-188, 747, 750-756, 771-2, 797-801
 • pridelený poslanec Ing. Milan Mizera

Obvod číslo 2

 • od Berty Marčanovej po hlavnej ceste po Emila Hurtoša, od Gocoliaka po hornú školu, horná radovka
 • č.d. 58-140, 189-223, 377, 757-763, 769
 • pridelený poslanec Mgr. Jaroslav Tarana

Obvod číslo 3

 • od sv. Jána do Púchovskej rieky, Ságov potok, Suchá, do Koptáka
 • č. d. 140-170, 223-345, 782-783, 764, 778
 • pridelený poslanec Anna Ďuratná

Obvod číslo 4

 • od Supermarket Jednota až po Zábojníka
 • č. d. 346-444, 521, 765  
 • pridelený poslanec Karol Šamaj

Obvod číslo 5

 • od Zábojníka po Boronču, od Otahala po Jozefa Bibíka
 • č.d. 445-504, 505-557, 770
 • pridelený poslanec Martin Kuchta

Obvod číslo 6

 • na Vŕšku po Múčku, od Boronču po Budoša, od Múčku po zastávku u Milana Bibíka, osada Belajky
 • č.d. 558-640, 489-504, 704-715
 • pridelený poslanec Martin Turčák

Obvod číslo 7

 • od Milana Bibíka(aut.zast.) a od Merkura po kúpalisko, osada Petránky
 • č.d. 641-768, 716-742
 • pridelený poslanec Ján Tarana

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia bytová, stavebná a životného prostredia

 • predseda komisie: Milan Mizera
 • členovia komisie: Martin Turčák, Karol Šamaj

Komisia finančná, správy majetku a rozvoj obce

 • predseda komisie: Martin Turčák
 • členovia: Milan Mizera, Jaroslav Tarana

Komisia kultúry, športu, školstva a sociálnych vecí

 • predseda komisie: Anna Ďuratná
 • členovia komisie: Karol Šamaj, Ján Tarana

Komisia verejného poriadku a vybavovanie sťažností v podmienkach obce Ochodnica

 • predseda: Jaroslav Tarana
 • členovia komisie: Martin Kuchta, Martin Turčák